• darkblurbg
    Çalışma Ortamınız Ne Kadar Güvenli?
  • darkblurbg
    İŞ YERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ ŞANSA DEĞİL, BİZE BIRAKIN
  • darkblurbg
    İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR.
Gelişmiş ve gelişmekte olan sanayilerin değişmez bir parçası haline gelen iş güvenliği kavramı ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır.

Çalışma alanlarında meydana gelen kazaların ve çalışanların çeşitli durumlarda maruz kaldıkları etkiler sonucu oluşan meslek hastalıklarının, işçi sağlığı ve iş güvenliği disiplinleri sonucu önlenmesi mümkündür.
Fakat bu konuda yapılan yasal çalışmalara rağmen, birçok işveren ve işçi, üstlerine düşen yükümlülükleri maalesef tam anlamıyla yerine getirmedikleri için hala iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmekte ve bunun sonucunda bir çok işçi ya geri dönülemez sakatlıklara ya da ölüme kadar giden neticelere mahkum olmaktadır.

İş güvenliği kavramı dünya genelinde kabul edilen ve birçok bilim dalıyla ilişkisi olan bir disiplindir. Ancak bununla beraber bu kavram bir kültür şeklinde hayatımıza yayılmadığı ve insanlarımız bu alanda bilgilendirilmediği sürece uygulanması ve netice alınması son derece güç ve zordur. Çalışma hayatı başta olmak üzere günlük hayatımızda da bu tedbirleri uygulamalı ve bunu hayatımızın bir parçası olarak kabul etmeliyiz.

Aksoy OSGB  ..16../...02../2016 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü denetiminde faaliyet göstermek üzere yapılanmış Firmadır.

Referanslarımız